Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 111-118

https://doi.org/10.11118/actaun200856050111
Published online 2014-11-03

Diversity and toxin content of cyanobacteria in fish ponds (South Moravia, Czech Republic) related to fishery management intensity

Radovan Kopp1,2, Andrea Ziková1,2, Jan Mareš1,2, Stanislav Navrátil3, Ondřej Adamovský1, Miroslava Palíková3

1Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (Botanický ústav Akademie věd; RECETOX, Masarykova univerzita), Kamenice 3, 625 00 Brno, Česká republika
2Ústav zoologie, rybářství, hy­dro­bio­lo­gie a včelařství, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
3Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1–3, 612 42 Brno, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive