Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 241-250

https://doi.org/10.11118/actaun200856030241
Published online 2014-11-12

Construction contract revenue recording comparison

Hana Bohušová

Ústav účetnictví a daní, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. IASB: The preliminary View on Accounting Standards for SMEs, London, 2004. pp. 95, ISBN 1-904230-63-6.
2. IASB: International Financial Reporting Standards Bound Volume, London 2005. pp. 2400, ISBN 1-904203-98-9.
3. České účetní standardy pro podnikatele, Ostrava, Sagit 2004, ISBN 80-7208-467-4
4. KOMÁRKOVÁ, E., 2005: Harmonizace účetnictví v oblasti investiční výstavby. Diplomová práce. Brno: PEF MZLU, 92 s.
5. KRUPOVÁ, L., LOJA, R., PELÁK, J., 2003: IAS v příkladech, 2. díl. Praha:Vox, 190 s..
6. KRUPOVÁ, L., VAŠEK, L., ČERNÝ, M. R., 2005: IAS/IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praha: Vox, 1050 s. ISBN 80-86324-44-3.
7. KOVANICOVÁ, D., 2005: Finanční účetnictví – světový koncept. IFRS/IAS, Praha, Polygon, 526 s., ISBN 80-7273-129-7
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive