Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 73-80

https://doi.org/10.11118/actaun200856020073
Published online 2014-11-14

Use of artificial neural networks in biosensor signal classification

Vlastimil Dohnal1, Lenka Podloucká2, Zuzana Grosmanová3, Jiří Krejčí3

1Ústav technologie potravin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav mikroelektroniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Údolní 53, 602 00 Brno, Česká republika
3BVT Technologies, a. s., Hudcova 532/78, 612 00 Brno, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive