Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 21-30

https://doi.org/10.11118/actaun200856020021
Published online 2014-11-14

The possibility of using dried organic and organomineral fertilizers as an alternative to farmyard manure in early maturing cauliflower

Stanislav Boček, Ivan Malý, Šárka Patočková

Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive