Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 181-188

https://doi.org/10.11118/actaun200856020181
Published online 2014-11-14

Temporary periodical pools of the lower reaches of the Dyje (Thaya) River

Ivo Sukop

Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Nejdecká 600, 691 44 Lednice, Česká republika

References

1. BERAN, L., 1993: Žábronožky a listonozi na lokalitě Polabský luh. Živa, 49, 1: 29–30.
2. BRTEK, J., 1953: Hemidiaptomus hungaricus Kiefer z jarných mlák na južnom Slovensku. Biologia, 8, 5: 363–373.
3. EDER, E., HÖDL, W., 1996: Die Gross–Branchiopoden der österreichischen Donau–Auen. Stapfia, 42: 85–92.
4. HAIRSTON, N. G., VAN BRUNT R. A., KEARNS, C. M., 1995: Age and survivorship of diapausing eggs in a sediment egg bank. Ecology, 76, 6: 1706–1711. <https://doi.org/10.2307/1940704>
5. HAIRSTON, N. G., 1996: Zooplankton egg banks as biotic reservoirs in changing environments. Limnol. Oceanogr., 41, 5: 1087–1092. <https://doi.org/10.4319/lo.1996.41.5.1087>
6. HÖDL, W., EDER, E., 1999: Die Gross–Branchiopoden („Urzeitkrebse“) der österreichischen March–Thaya–Auen. In: Fliessende Grenzen. Lebensraum March–Thaya–Auen. Umweltbundesamt Wien,: 247259.
7. HOLZER, M., 1981: Periodické tůně na Olomouci a jejich ochrana. Acta Univ. Pal. Olom. fac. rer. nat., 71: 69–77.
8. HRABĚ, S., 1937: Příspěvek k zeměpisnému rozšíření žábronožek a škeblovek v Československé republice. Entomol. listy, 1: 33–39.
9. CHARVÁT, D., 1974: Komáři a zvěř v lužních lesích Břeclavska. Živa, 22, 5: 196–197.
10. KAPLER, O., 1938: K nové situaci na jižní Moravě. Příroda, 31: 269–270.
11. KAPLER, O., 1939: Ze života vyšších lupenonožců (Euphyllopoda). Příroda, 32: 49–55.
12. KAPLER, O., 1940 a: Nová zkušenost s jarní vodní faunou. Příroda, 33: 147–148.
13. KAPLER, O., 1940 b: Ke zprávě: Nová zkušenost s jarní faunou. Příroda, 33: 217–218.
14. KAPLER, O., 1941: Ze života lupenonožců (Euphyllopoda). IV. Vývoj Chirocephalopsis grubii Dyb. Příroda, 34: 225–231.
15. KAPLER, O., 1943: Ze života lupenonožců známých z území Moravy. Příroda, 35: 152–153, 168–178.
16. KAPLER, O., 1960: Ze života škeblovky malé (Leptestheria dahalacensis Rüppel). Acta Mus. Siles., (A), 9: 101–110.
17. KAVKA, T., 2000: Listonozi, žábronožky a škeblovky v přírodě a chovu. Živa, 48, 5: 224–227.
18. KLOUPAR, M., 1997: Periodické tůně na území lesní správy Horní les. Okresní úřad Břeclav: 1–67.
19. KUBÍČEK, F., 1959: K výskytu Daphnia atkinsoni Baird a Mixodiaptomus kupelwieseri (Brehm) na Moravě. Acta soc. zool. Bohemoslov., 23: 74–79.
20. KUCZMAN, O., 1984: Periodické tůně jižní Moravy, minulost a současný stav některých lokalit. Diplomová práce PřF UJEP Brno: 1–60.
21. LEYPOLD, J., 1986: Zapomenutí živočichové. Naší přírodou, 6, 4: 74–76, 6, 5: 99–101.
22. MĚKOTOVÁ, J., RULÍK, M., KRŠKOVÁ, M., 1996: Příspěvek k poznání rozšíření a ekologických nároků žábronožky sněžní (Siphonophanes grubii Dybowski, 1860) a listonoha jarního (Lepidurus apus L., 1758) v CHKO Litovelské Pomoraví. Sb. Ochrana biodiverzity druhových stojatých vod, Vlašim: 45–57.
23. MERTA, L., 2000: Adaptace živočichů periodických tůní na vysýchání jejich biotopu. Sb. Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen: 104–107.
24. MERTA, L., 2003: Role vysychání jarní periodické tůně v procesu líhnutí vajíček žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii). Proc. 13th SLS a ČSL, Ban. Štiavnica, Acta Facultatis Ecologiae, 10, Suppl. 1 (2003): 115–118.
25. MÍKOVÁ, K., 1990: Fauna periodické tůně. Diplomová práce PřF MU Brno: 1–70.
26. OMESOVÁ, M., 2001: Vzácná vznášivka Hemidiaptomus amblyodon v jarních periodických tůních jižní Moravy. Ochrana přírody, 56, 3: 80–81.
27. OPRAVILOVÁ, V., VAŇHARA, J., SUKOP, I. (Eds.), 1999: Aquatic invertebrates of the Pálava Biosphere reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 101: 1–279.
28. PECHAR, L., HRBÁČEK, J., DUFKOVÁ, V., 1991: Tůně v inundačním území horní Lužnice. Sb. 9. konf. ČSLS Znojmo: 143–145.
29. RULÍK, M., MĚKOTOVÁ, J., 1995: Program sledování jarních periodických tůní v CHKO Litovelské Pomoraví. Ochrana přírody, 50, 3: 67–70.
30. SLANINOVÁ-POKORNÁ, I., 1997: Periodické tůňky v okolí Podivína. Podivín: Vlastivědný sbor. Měst. úřad, Podivín: 45–48.
31. SUKOP, I., 2003: Biodiverzita revitalizovaného systému lužního lesa v oblasti Horního lesa: Zooplankton a zoobentos. Hydroekologie mokřadu Kančí obora, Lesy České republiky, s.p.: 71–81.
32. SUKOP, I., ČAJ, V., 1994: Vliv masového rozvoje škeblovek na odchov kapřího plůdku. Živočiš. výroba, 39: 351–356.
33. ŠRÁMEK-HUŠEK, R., 1940: K rozšíření a biologii žábronožky Chirocephalopsis grubei a listonoha Lepidurus apus ve východním Polabí. Věda přírodní, 20: 1–4.
34. VALOUŠEK, B., 1926 a: Několik důležitých lokalit hydrobiologických z inundačního pásma dolní Dyje. Čas. vlast. spolku mus. v Olomouci, 37: 11–16.
35. VALOUŠEK, B., 1926 b: Lokality žábronožky sněžní (Chirocephalus grubii Dyb.) na Břeclavsku. Příroda, 19: 11.
36. VALOUŠEK, B., 1926 c: Kopulace žábronožky sněžní Chirocephalus grubii Dyb. Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk, Brno, 75: 1–15.
37. VALOUŠEK, B., 1926 d: Lední či glaciální živočišstvo jihomoravských tůní. Zahrada Mor. Uher. Hradiště: 4.
38. VALOUŠEK, B., 1950: Příspěvky k vývoji sněžní žábronožky Chirocephalopsis grubii Dybowski. Acta Acad. Sci. Nat. Moravo–Silesiacae, 22: 159–181.
39. VALOUŠEK, B., 1951: Periodická sněžní tůň jako bio­top. Acta Acad. Sci. Nat. Moravo–Silesiacae, 23: 411–434.
40. VALOUŠEK, B., KAPLER, O., 1936: Ze života lupenonohého korýše kalnice, Leptestheria dahalacensis Rüppel. Příroda, 29, 9: 269–272.
41. VRZALOVÁ, A., 1929: Beiträge zur Biologie von Dia­ptomus amblyodon. Zool. Anz., 80: 3–4.
42. ZACHAŘOVÁ, M., 1959: Perloočky a klanonožci inundačních tůní mezi Podivínem a Lednicí na jižní Moravě. Diplomová práce PřF UJEP Brno: 1–75.
43. ZAVŘEL, J., 1923: K fauně jihomoravských tůní. Příroda, 16: 144–145.
44. ZIMMERMANN, F., 1923: Die Fauna und Flora der Grenzteiche bei Eisgrub. II. Copepoda et Phyllopoda. Verh. naturf. Ver. Brünn., 58 (1920–1921): 45–57.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive