Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 123-130

https://doi.org/10.11118/actaun200856020123
Published online 2014-11-14

The protection of the poppy plant (Papaver somniferum L.) against poppy weevil (Stenocarus ruficornis Stephens) by foliar application

Karel Sikora

Dow AgroSciences, s. r. o., pracoviště Rumunská 11, 779 00 Olomouc 9, Česká republika

References

1. BECHYNĚ, M., KADLEC, T., VAŠÁK, J., 2001: Mák. Praha: František Savov. 127 s.
2. BOUMA, D., 2006: Česká maková velmoc si drží pozici. Zemědělec, č. 31: 14
3. HAVEL J., ROTREKL J., 2004: Výskyt škůdců máku v roce 2003 na lokalitách Moravy a některé poznatky z ochrany proti nim. 3. Makový občasník, ČZU, Praha: 53–57. ISBN 80-213-1133-9
4. KAZDA, J., 1997: Choroby a škůdci polních plodin, ovoce a zeleniny. Praha: Farmář – zemědělské listy. 116 s. ISBN 80-902413-3-6
5. KŮDELA, V., KOCOUREK, F., 2002: Seznam škodlivých organismů. Agrospoj, Praha. 342 s. ISBN 80-7084-232-6
6. MOTTL V., 2006: Pěstování a ekonomika máku setého. 5. makový občasník. ČZU, Praha: 17–22. ISBN 80-213-1443-5
7. RÁČIL, K., VAŇUROVÁ, E., 2001: Metodika k hodnocení biologické účinnosti postřikových insekticidních přípravků a mořidel proti krytonosci kořenovému na máku setém č. 57, SRS – OPOR, Brno, 4 s.
8. ROTREKL, J., 2000: Zemědělská entomologie (nejdůležitejší škůdci polních plodin). Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno. 83 s. ISBN 80-7157-473-2
9. ROTREKL J., 2006: Druhové a početní zastoupení škůdců na porostech máku na Moravě. 5. Makový občasník, ČZU, Praha: 56–59. ISBN 80-213-1443-5
10. ROTREKL J., 2006: Moření osiva máku. 5. Makový občasník, ČZU, Praha: 66–67. ISBN 80-213-1443-5
11. SCHREIER J., 1998: Krytonosec kořenový – vážný škůdce máku. Agro, 3: 36. ISSN 1211-362 X
12. TOMLIN, C., 2003: The Pesticide Manual. Thir­teenth Edition, BCPC, Hampshire, 1344 p. ISBN 1-901396-13-4
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive