Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 73-80

https://doi.org/10.11118/actaun200856020073
Published online 2014-11-14

Use of artificial neural networks in biosensor signal classification

Vlastimil Dohnal1, Lenka Podloucká2, Zuzana Grosmanová3, Jiří Krejčí3

1Ústav technologie potravin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav mikroelektroniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Údolní 53, 602 00 Brno, Česká republika
3BVT Technologies, a. s., Hudcova 532/78, 612 00 Brno, Česká republika

References

1. BACHMANN, T. T., LECA, B., VILATTE, F., MARTY, J. L., FOURNIER, D., SCHMID, R., 2000: Improved multianalyte detection of organophosphates and carbamates with disposable multielectrode biosensors using recombinant mutants of Drosophila acetylcholinesterase and artificial neural network. Biosens. Bioelectron. 15(3–4): 193–201. <https://doi.org/10.1016/S0956-5663(00)00055-5>
2. EVTUGYN, G.A., BUDNIKOV, H.C., NIKOLSKAYA, E.B., 1996: Influence of surface-active compounds on the response and sensitivity of cholinesterase biosensors for inhibitor determination. Analyst 121: 1911–1915. <https://doi.org/10.1039/an9962101911>
3. FRÍAS, S., CONDE, J. E., RODRÍGUEZ, M. A., DOHNAL, V., PÉREZ-TRUJILLO, J. R., 2002: Metallic content of wines from the Canary Islands (Spain). Application of artificial neural networks to the data analysis. Nahrung/Food, 46: 370–375. ISSN 1521-3803. <https://doi.org/10.1002/1521-3803(20020901)46:5<370::AID-FOOD370>3.0.CO;2-F>
4. http://www.cnbc.cmu.edu/Resources/PDP++/PDP++.html
5. KVASNIČKA, V. A KOL., 1997: Úvod do teórie neurónových sietí, IRIS. ISBN 80-88778-30-1.
6. KOHONEN, T., 1995: Self-Organising Maps, Springer, Berlín.
7. MCCLELLAND, J. L., RUMELHART, D. E., 1987: Explorations in Parallel Distributed Processing Handbook. MIT Press.
8. PODLOUCKÁ, L., 2005: Umělé neuronové sítě pro klasifikaci signálů biosenzorů. Bakalářská práce. FELT VUT v Brně, Brno.
9. RECHNITZ, G. A., 1991: Biosensors into the 1990s. Electroanalysis, 3: 73–76. ISSN 1521-4109. <https://doi.org/10.1002/elan.1140030202>
10. SEEMANN, J., RAPP, F. R., ZELL, A., GAUGLITZ, G., 1997: Classical and modern algorithms for the evaluation of data from sensor-arrays. Fres. J. Anal. Chem. 359: 100–106. <https://doi.org/10.1007/s002160050543>
11. SKLÁDAL, P., MASCINI, M., 1992: Sensitive detection of pesticides using amperometric sensors based on cobalt phatlocyanin-modified composite electrodes and immobilized cholinesterases. Biosens. Bioelectron. 7, 335–343. <https://doi.org/10.1016/0956-5663(92)85029-A>
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive