Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2007, 55, 33-46

https://doi.org/10.11118/actaun200755030033
Published online 2014-11-26

Competitiveness of organically grown cereals

Jaroslav Jánský1, Iva Živělová1, Jan Křen2, Soňa Valtýniová2

1Ústav podnikové ekonomiky, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive