Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2007, 55, 33-46

https://doi.org/10.11118/actaun200755030033
Published online 2014-11-26

Competitiveness of organically grown cereals

Jaroslav Jánský1, Iva Živělová1, Jan Křen2, Soňa Valtýniová2

1Ústav podnikové ekonomiky, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. JÁNSKÝ, J.: Analysis of current situation in sales of selected organic products in the Czech Republic. Zemědělská ekonomika č. 7, 51, Praha 2005, s. 309–313, ISSN 0139-570X
2. JÁNSKÝ, J., ŽIVĚLOVÁ, I.: Economic efficiency of growing and technological processes for cereals. In XII International Symposium Ecological aspects of mechanization of plant produkction. Warszawa, Polsko: Warsaw Agricultural University, 2006, s. 230–235.
3. KVĚT, J., ČERNÝ, V.: Polní kultury jako ekologické soustavy. In NÁTR, L. Rostliny, lidé a trvale udržitelný život člověka na zemi. Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy. 1998.
4. NEUERBURG, W., PADEL, S.: Ekologické zemědělství v praxi. Praha: Nadace pro organické zemědělství FAO, Ministerstvo zemědělství České republiky. 1994.
5. RICHTER, R., HLUŠEK, J.: Výživa a hnojení rostlin. 1.vyd. Brno : VŠZ 1994. 171 s. ISBN: 80-7157-138-5
6. URBAN, J., ŠARAPATKA, B. a kolektiv: Ekologické zemědělství. 1. vydání. Ministerstvo životního prostředí a PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Praha 2003. ISBN: 80-7212-274-6
7. ZIMOLKA, J. a kol.: Pšenice – pěstování hodnocení a využití zrna. 1. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2005. 180 s. ISBN 80-86726-09-6.
8. ZIMOLKA, J. a kol.: Ječmen – formy a užitkové směry v České republice. 1. vyd. Praha: Profi Press s. r. o., 2006. 200 s. ISBN 80-86726-18-5.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive