Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2007, 55, 81-94

https://doi.org/10.11118/actaun200755010081
Published online 2014-11-30

Changes in amino acids composition of cows colostrum (during first 72 hours after parturition)

Stanislav Kráčmar1, František Buňka2, Ignác Hoza2, Leona Čechová2, Pavel Valášek2

1Ústav výživy zvířat a pícninářství, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav potravinářského inženýrství, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive