Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2007, 55, 81-94

https://doi.org/10.11118/actaun200755010081
Published online 2014-11-30

Changes in amino acids composition of cows colostrum (during first 72 hours after parturition)

Stanislav Kráčmar1, František Buňka2, Ignác Hoza2, Leona Čechová2, Pavel Valášek2

1Ústav výživy zvířat a pícninářství, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav potravinářského inženýrství, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín, Česká republika

Crossref Cited-by Linking

  • Čuboň Juraj, Foltys Vladimír, Haščík Peter, Kačániová Miroslava, Ubrežiová Iveta, Kráčmar Stanislav: The raw milk quality from organic and conventional agriculture. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 25. <https://doi.org/10.11118/actaun200856050025>
Crossref Cited-by Linking logo