Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2007, 55, 81-94

https://doi.org/10.11118/actaun200755010081
Published online 2014-11-30

Changes in amino acids composition of cows colostrum (during first 72 hours after parturition)

Stanislav Kráčmar1, František Buňka2, Ignác Hoza2, Leona Čechová2, Pavel Valášek2

1Ústav výživy zvířat a pícninářství, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav potravinářského inženýrství, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín, Česká republika

References

1. ANONYM: Official Journal L 206. Eighth Commission Directive 78/633/EEC of 15 June 1978 Establishing Community methods of analysis for the official control of feeding stuffs, July 29, 1978: 43–55.
2. BOROŠ, V.: Porovnanie aminokyselinového zloženia bielkovín kozieho a kravského mlieka. Živoč. Výr., 1988, 33: 653–660. ISSN 0044–4847.
3. BOUDA, J., JAGOŠ, P., MUŽÍK, J., DOUBEK, J., KLIMEŠ, J. a TOTH, J.: Hodnoty vybraných biochemických ukazatelů v kolostru krav v závislosti na době prvního nádoje po porodu. Vet. Med. Praha, 1988, 33: 517–528. ISSN 0590–5214.
4. GRIEGER, C., BURDOVÁ, O., HOLEC, J., KRČÁL, Z., LUKÁŠOVÁ, J., MATYÁŠ, Z. a PLEVA, J.: Hygiena mlieka a mliečnych výrobkov. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1990. ISBN 80–07–00253–7.
5. JAGOŠ, P., BOUDA, J., KLIMEŠ, J. a MUŽÍK, J. Vybrané ukazatele kvality mleziva u krav v průběhu roku. Vet. Med. Praha, 1985, 30: 649–657. ISSN 0590–5214.
6. KHALIL, H. M., FEKRY, M. M., AL-ASHMAWY, A. M. and KHEIR, A. A.: Analytical study of protein of milk products. Egypt. J. Pharmac. Sci., 1992, 33: 341–355.
7. KRÁČMAR, S., DOLEŽAL, P., ŠTEFANOVÁ, Š., DVOŘÁČEK, J. a ZEMAN, L.: Aminokyselinové složení mleziva krav. Krmivářství, 1997, 1: 37–38. ISSN 1212–9992.
8. KRÁČMAR, S., GAJDŮŠEK, S., JELÍNEK, P., ZEMAN, L., KOZEL, V., KOZLOVÁ, M. and KRÁČMAROVÁ, E.: Changes in amino acid composition of goat’s colostrum during the first 72 hours after birth. Czech J. Anim. Sci., 1998, 44: 541–545. ISSN 0044–4847.
9. KRÁČMAR, S. a ZEMAN, L.: Změny základního složení kravského mleziva v průběhu prvních 72 hodin po porodu. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2003, 52, 2: 129–136. ISSN 1211-8516. <https://doi.org/10.11118/actaun200452020129>
10. KRÁČMAR, S., GAJDŮŠEK, S., JELÍNEK, P. and ILLEK, J.: Changes in contents of some macro and microelements in goat’s colostrum within the first 72 hours after parturition. Small Rum. Res., 2003, 49, 2: 213–218. ISSN 0921–4488. <https://doi.org/10.1016/S0921-4488(03)00073-7>
11. KRÁČMAR, S., KUCHTÍK, J., BARAN, M., VÁRADYOVÁ, Z., KRÁČMAROVÁ, E., GAJDŮŠEK, S. and JELÍNEK, P.: Dynamics of changes in contents of organic and inorganic substances in sheep colostrum within the first 72 hours after parturition. Small Rum. Res., 2005, 56: 183–188. ISSN 0921–4488. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2004.06.012>
12. POLANSKÝ, J.: Hladina aminokyselin v mléce při zkrmování siláží nízké kvality. Živoč. Výr., 1988, 33: 337–344. ISSN 0044–4847.
13. SAITO, T., YOSHIDA, T. and ITOCH, T.: Composition of free form glycopeptides isolated from bovine colostrum. Inter. Dairy J., 1993, 3: 129–139. ISSN 0958–6946. <https://doi.org/10.1016/0958-6946(93)90012-O>
14. SCHABLIN, E.: Untersuchungen zum Stickstoff- and Aminosäurengehalt der Kolostralmilch verschiedener Haustire und der Kolostralmilch und reifen Milch von Frauen. [PhD Dissertation.] Giesen - Just-Liebig-Universität, 1987.
15. SNEDECOR, G. W. and COCHRAN, W. G.: Statistical Methods. Iowa: 6th ed. Iowa State University Press, 1967.
16. ŠEBELA, F., KLIČNÍK, V., GAJDŮŠEK, S. a JILEK, R.: Vlastnosti kravského mleziva. III. Minerální látky. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 1976, 24: 297–309. ISSN 1211-8516.
17. ZEMAN, L., ŠIMEČEK, K., KRÁSA, A., ŠIMEK, M., LOSSMANN, J., TŘINÁCTÝ, J., RUDOLFOVÁ, Š., VESELÝ, P., HÁP, I., DOLEŽAL, P., KRÁČMAR, S., TVRZNÍK, P., MICHELE, P., ZEMANOVÁ, D. a ŠIŠKE, V.: Katalog krmiv (Tabulky výživné hodnoty krmiv). VÚVZ Pohořelice, 1995, 465 s. ISBN 80–901598–3–4.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive