Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2006, 54, 7-12

https://doi.org/10.11118/actaun200654040007
Published online 2014-12-04

Evaluation of organical fertilizers in relation to minimalization of air polution by greenhouse gases and amonia

Patrik Burg1, Pavel Zemánek1, Miroslav Češpiva2

1Ústav zahradnické techniky, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 17. listopadu 1a, 691 41 Břeclav, Česká republika
2Výzkumný ústav zemědělské techniky, Odbor ekologie a zemědělských technologických systémů, Drnovská 507, 161 01 Praha 6 – Ruzyně, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive