Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2006, 54, 61-70

https://doi.org/10.11118/actaun200654040061
Published online 2014-12-04

Effects of fertilization and weather condition on grass stand composition changes of Sanguisorba–Festucetum comutatae association

Jiří Skládanka1, František Hrabě2, H. Macháčková

1Ústav výživy zvířat a pícninářství, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav výživy zvířat a pícninářství, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

The paper works at fertilization influence and weather conditions on the stand composition of Sanguisorba–Festucetum comutatae association. Paper evaluations the economic efficiency of NPK fertilization too. The monitor grass stand is situated in the Bohemian–Moravian Highlands at an altitude 553 m a.s.l. Non-fertilization grass stand, grass stand fertilization with PK, grass stand fertilization with 90 kg ha–1 N+PK, grass stand fertilization with 180 kg ha–1 N+PK were compared. Proportion of component arts and agro botanic categories in the take away fodder were monitored. In the paper are evaluated years 2003–2005. Precipitation subnormal (661 mm) was year 2003. Supernormal precipitations (852 mm, respectively 861 mm) were years 2004 and 2005. The grass proportion was by all fertilization variants higher in the years 2004 and 2005. The herb proportion was higher in the year 2003. The grasses dominated most of all by the fertilization grass stand with 180 kg ha–1 N + PK, especially Alopecurus pratensis L. By the non-fertilization grass stand dominated Festuca rubra L. Its proportion was by the non-fertilization grass stand significant (P<0.05) higher than fertilization grass stands. The herbs dominated by non-fertilization grass stand. Significant (P<0.05) higher proportion was first of all by Carex ssp. and Ranunculus acris L. Bistorta major S. F. GRAY was represented in the first instance by the nitrogen fertilization grass stand but difference between non-fertilization grass stand and fertilization grass stands was not statistic significant. Most legumes were by the PK fertilization grass stand. Trifolium repens L. was dominated. Significant (P<0.05) higher proportion was by the PK fertilization grass stand. The PK fertilization merged as effective. Coefficient of economic efficiency was 2.04 and profits 1 653 Kč t–1.

References

18 live references