Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2006, 54, 7-12

https://doi.org/10.11118/actaun200654040007
Published online 2014-12-04

Evaluation of organical fertilizers in relation to minimalization of air polution by greenhouse gases and amonia

Patrik Burg1, Pavel Zemánek1, Miroslav Češpiva2

1Ústav zahradnické techniky, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 17. listopadu 1a, 691 41 Břeclav, Česká republika
2Výzkumný ústav zemědělské techniky, Odbor ekologie a zemědělských technologických systémů, Drnovská 507, 161 01 Praha 6 – Ruzyně, Česká republika

References

1. JELÍNEK, A.: Hospodaření a manipulace s odpady ze zemědělství a venkovských sídel, Praha: Vydavatelství Agrospoj, 2001. 236 s. Semafor.
2. NEMEŠOVÁ, I., PRETEL, J.: Skleníkový efekt a životní prostředí. MŽP a ČHMÚ, 1998.
3. ROELLE, P. A., ANEJA, V. P.: Nitric oxide emissions from soils amended with municipal waste biosolids, Department of Marine, Earth and Atmospheric Sciences, North Carolina State University, Raleigh, NC 27695-8208, USA, 2001.
4. TŘEBICKÝ, V.: Kapacita životního prostředí a spotřeba obnovitelných a neobnovitelných zdrojů, Studie, Ústav pro ekopolitiku, 2003.
5. WACHENFELT, E. Release of heat, moisture and carbon dioxide in an aviary systém for laying hens. British Poultry Science, 2001, vol. 42, s. 171–179. <https://doi.org/10.1080/00071660120048401>
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive