Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2005, 53, 91-98

https://doi.org/10.11118/actaun200553050091
Published online 2014-12-22

Research of the indicators the volume of the biodegradable waste on the landfills

Jana Kotovicová

Ústav aplikované a krajinné ekologie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. Centrum čistší produkce Brno. Optimalizace provozu mlékárny s ohledem na prevenci vzniku odpadů. MILTRA s. r. o. Městečko Trnávka. Závěrečná zpráva demonstračního projektu čistší produkce. CPC Brno, 1997, 58 s.
2. Centrum čistší produkce Brno. Využití nejlepších dostupných technik při uskladnění zrnin. ZEA, a. s. Hostěradice. Závěrečná zpráva demonstračního projektu čistší produkce. CPC Brno, 2003, 30 s.
3. Centrum čistší produkce Brno. Zhodnocení podnikatelského záměru „Výroba tavených sýrů“ z mléka kozího, kravského nebo ovčího z hlediska možností čistší produkce. Moonchees Zlín. Závěrečná zpráva demonstračního projektu čistší produkce. CPC Brno, 1999, 35 s.
4. Centrum čistší produkce Brno. Zvyšování kvality výroby a snižování dopadů na životní prostředí v provozu pekárny. HEPEK s. r. o. Brno. Závěrečná zpráva demonstračního projektu čistší produkce. CPC Brno. 2004. 42 s.
5. Biodegradable municipal waste in Europe Part 1: Strategies and Instruments, 2002, Topic report/15/2001, EEA
6. FAVONIO, E.: Oddělený sběr kompostovatelných bioodpadů, kompostování a biologická úprava zbytkového odpadu, zkušenosti a současné trendy v Evropě, www.biom.cz, 2003
7. Firemní materiály firmy RESON spol. s r. o., Němčice nad Hanou
8. KOTOULOVÁ, Z., VÁŇA, J.: Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem. MŽP, ČEÚ, 2001
9. KOTOVICOVÁ, J.: The Select Regional Projects of the Cleaner Production. Aspects. 1999, 3, No. 2, p. 19–21.
10. Kotovicová, J., BOŽEK, F.: Opportunities of Multi – kriteria Metod to improve Environmental Investment Efficiency. Kvalita Inovácia Prosperita VIII/2 – 2004, s. 44–54. TU FEI Košice 2004. ISSN 1335-1745.
11. Landfill Directive 1999/31/ES
12. KLÍMA, J., PALÁT, M.: Analysis of the development of an external debt of the Czech Republic. Acta univ. Agric. et silvic. Mendel. Brun. (Brno), LI, 6, pp. 47–60, 2003.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive