Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2005, 53, 151-170

https://doi.org/10.11118/actaun200553040151
Published online 2014-12-25

Catalogue of alien animal species in the Czech Republic

Hana Šefrová1, Zdeněk Laštůvka2

1Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive