Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2005, 53, 117-126

https://doi.org/10.11118/actaun200553040117
Published online 2014-12-25

Energy analysis of various grassland utilisation systems

Jozef Ržonca1, Martina Mitrušková2, Jan Pozdíšek1, Richard Pospíšil2, Pavlína Mičová3, Marie Štýbnarová1, Marie Svozilová3

1Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 Vikýřovice, Česká republika
2Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
3Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Výzkumníků 267, 788 13 Vikýřovice, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive