Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2005, 53, 117-126

https://doi.org/10.11118/actaun200553040117
Published online 2014-12-25

Energy analysis of various grassland utilisation systems

Jozef Ržonca1, Martina Mitrušková2, Jan Pozdíšek1, Richard Pospíšil2, Pavlína Mičová3, Marie Štýbnarová1, Marie Svozilová3

1Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 Vikýřovice, Česká republika
2Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
3Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Výzkumníků 267, 788 13 Vikýřovice, Česká republika

In 2003 and 2004 was carried out the energy analysis of the different types of permanent grassland utilization on the Hrubý Jeseník locality. There were estimated values of the particular entrances of additional energy. Energy entrances moved according to the pratotechnologies from 2.17 GJ. ha–1 to 22.70 GJ.ha–1. The biggest share on energy entrances had fertilizers. It was 84.93% by the nitrogen fertilisation. The most energy benefit of brutto and nettoenergy was marked by the low intensive utilisation (33.40 GJ.ha–1 NEL and 32.40 GJ.ha–1 NEV on average). The highest value of energy efficiency (13.23%) was marked by the low intensive utilization of permanent grassland. By using of higher doses of industrial fertilizers has energy efficiency decreased. From view of energy benefit and intensiveness on energy entrances it appears the most available utilisation of permanent grassland with three cuts per year (first cut on May 31st at the latest, every next after 60 days) or two cuts per year (first cut on July 15th, next cuts after 90 days).

References

13 live references