Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2005, 53, 139-144

https://doi.org/10.11118/actaun200553040139
Published online 2014-12-25

Evaluation of the air quality at the two monitoring sities in Brno related to the synoptic situation

Jan Svoboda

Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. Brádka, J. a kol.: Počasí na území Čech a Moravy v typických povětrnostních situacích. 1 vyd. Praha: HMÚ Praha, 1961, 31 s.
2. Dierner,V. a kol.: Ochrana životního prostředí. 1.vydání Praha: MŽP a VŠB-TU Ostrava, 1997, 333 s.
3. http://www.chmi.cz/meteo/om/mk/typps03.html
4. Kolektiv autorů: Meteorologický slovník výkladový terminologický. Academia. MŽP ČR. Praha 1993, 594 s.
5. Kurfűrtst, J.: Zdroje znečišťování ovzduší. 1.vydání Praha: MLVH ČSR, 1982, 152 s.
6. Meteorologický slovník výkladový terminologický Academia Praha 1993, 594 s.
7. Schőnstein, R., Schőrner, G.: Ekologická a energetická analýza jižní Moravy. Závěrečná zpráva posudku „Ekologická a energetická analýza jižní Moravy. Wien - Brno: Magistrát města Brna a Ősterreichische Kommunalkredit, 1996.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive