Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2005, 53, 185-194

https://doi.org/10.11118/actaun200553030185
Published online 2014-12-27

Modification and application of ECSI on the Czech service market

Kateřina Ryglová, Jana Stávková, Eva Skoumalová

Ústav marketingu a obchodu, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive