Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2005, 53, 185-194

https://doi.org/10.11118/actaun200553030185
Published online 2014-12-27

Modification and application of ECSI on the Czech service market

Kateřina Ryglová, Jana Stávková, Eva Skoumalová

Ústav marketingu a obchodu, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. ANDERSON, E. W., FORNEL, C.: A Customer Satisfaction Research Prospectus. 1994.
2. BECKOVÁ, M.: Spokojenost zákazníka, způsoby využití zpětné vazby. Verlag Dashöfer nakladatelství, s. r. o., 2004.
3. ĎAĎO, J., MATEIDES, A.: Služby. Bratislava, 2002, ISBN 80-8057-452-9.
4. FORET, M., STÁVKOVÁ, J.: Marketingový výzkum Jak poznávat své zákazníky. Praha: Grada Publishing a. s., 2003. ISBN 80-247-0385-8
5. FORNEL, C., WERNERFELT, B.: A Model for Consumer Complaint Management. Journal of Marketing Science, 1984.
6. CHALUPSKÝ, V.: Marketingový audit spokojenosti zákazníků. Habilitační práce, Brno, 2001.
7. RYGLOVÁ, K., STÁVKOVÁ, J., TURČÍNKOVÁ, J.: Customer Satisfaction Evaluation. ČZÚ v Praze, In sborník příspěvků z konference: Obchod, jakost a finance v podnicích – determinanty konkurence, Praha, 2003, s.111-117.
8. VODÁK, M.: Analýza efektivnosti uspokojení zákaznických potřeb. In Medzinarodné vedecké dni, 2001 Nitra, SK. SPU v Nitre, s. 1869-1873.
9. www.akela.mendelu.cz/~darena: algoritmus pro výpočet ECSI.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive