Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2005, 53, 163-176

https://doi.org/10.11118/actaun200553020163
Published online 2014-12-28

The daytime woody plants water output by transpiration

Medet Kenjebaevich Akhmatov1, Petr Salaš2

1Botanical Garden of National Academy of Sciences of Kyrgyz Republic, 720064 Bishkek city, Akhunbaeva street 1a., Kyrgyz Republic
2Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive