Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2004, 52, 161-174

https://doi.org/10.11118/actaun200452060161
Published online 2015-02-22

Behaviour of subjects of the independent retail market in distribution process of food products

Marek Záboj

Ústav marketingu a obchodu, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno, Česká republika

Crossref Cited-by Linking

Crossref Cited-by Linking logo