Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2004, 52, 161-174

https://doi.org/10.11118/actaun200452060161
Published online 2015-02-22

Behaviour of subjects of the independent retail market in distribution process of food products

Marek Záboj

Ústav marketingu a obchodu, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. DOKOUPIL, M.: Budoucnost českého obchodu a jeho nákupu (na základě studie INCOMA Retail Vision 2006). In: Mezinárodní konference “Retail in Detail“, Brno, 2004
2. PEREZ DE LEZA, J.: Proč výroba a obchod mohou a musí spolupracovat? In: Mezinárodní konference “Category Management“, Praha, 2003
3. PLECITÝ, S.: Nové trendy v nákupu (Tesco) – pohled klíčového řetězce. In: Mezinárodní konference “Retail in Detail“, Brno, 2004
4. RUMIAN, L.: Proč by se maloobchodníci měli zajímat o Category Management? In: Mezinárodní konference “Category Management“, Praha, 2002
5. TVRDOŇ, O., KRČOVÁ, K.: The reasons for creation of agricultural sales organizations. Zemědělská ekonomika, roč. 48, č. 7, ČAZV – ÚZPI, Praha, 2002, s. 285 – 292. ISSN 0139-570X
6. VODÁK, M., ŠEVELA, M.: Hodnocení efektivnosti podnikové koncentrace z hlediska zvyšování minimálního závozového množství. Acta universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, roč. L, č. 2, MZLU v Brně, Brno, 2002, s. 195 – 207. ISSN 1211-8516
7. ZÁBOJ, M.: Obchodní operace. B.I.B.S, Brno, 2003. ISBN 80-86575-93-4
8. Výsledky panelu domácností “ConsumerScan“ a marketingových studií “Shopping Monitor“ a “Vision 2006“ byly poskytnuty společnostmi GfK Praha a INCOMA Research, 2003
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive