Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2004, 52, 155-168

https://doi.org/10.11118/actaun200452050155
Published online 2015-04-21

Dendrochronological analysis of the roof of the Nanebevzetí Panny Marie and Sv. Ondřeje church in Staré Hobzí

Michal Rybníček

Ústav nauky o dřevě, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno, Česká republika

Crossref Cited-by Linking

  • Kolář Tomáš, Rybníček Michal: Dendrochronological and radiocarbon dating of subfossil wood from the Morava River basin. Geochronometria 2011, 38. <https://doi.org/10.2478/s13386-011-0021-x>
  • Kolář Tomáš, Rybníček Michal: Physical and mechanical properties of subfossil oak (Quercus, sp.) wood. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2010, 58, 123. <https://doi.org/10.11118/actaun201058040123>
  • Rybníček Michal, Kolář T., Koňasová E.: Dendrochronological dating of large woody debris on the example of Morávka River and Černá Opava River. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2010, 58, 193. <https://doi.org/10.11118/actaun201058040193>
Crossref Cited-by Linking logo