Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2004, 52, 155-168

https://doi.org/10.11118/actaun200452050155
Published online 2015-04-21

Dendrochronological analysis of the roof of the Nanebevzetí Panny Marie and Sv. Ondřeje church in Staré Hobzí

Michal Rybníček

Ústav nauky o dřevě, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. Anonymus: Staré Hobzí 1090-1990, sborník k 900. výročí první písemné zprávy o obci. 1990
2. COOK, E. R., KAIRIUKSTIS, L. A.: Methods of Dendrochronology. International Institute for Applied System Analysis. 1990, 393 s.
3. DVORSKÁ, J., POLÁČEK, L.: Základní principy a problémy dendrochronologie. In Archaelogia historica 25/2000. Sborník příspěvků přednesených na 31. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na středověké město a jeho zázemí. Banská Bystrica 27.–30. září 1999, 435-441
4. FUKA, Z.: Návrh statického zajištění. Orlík, 1962
5. GERNER, M.: Tesařské spoje. PBtisk Příbram, 2003, 220 s.
6. GISSINO-MAYER, H. D.: Evaluating crossdating accuracy: A manual and tutoriál for the computer program Cofecha, Tree-ring research, Tree-Ring Society. Vol. 57(2), 2001, pp. 205-221
7. KAENNEL, M., SCHWEINGRUBER, F. H.: Multilingual Glossary of Dendrochronology. Berne, Stuttgart, Vienna: Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, WSL/FNP Biermensdorf, 1995, 467 s.
8. KYNCL, J., KYNCL, T.: Standardchronologien der Nadelgehölze. Gegenwärtiger Bearbeitungsstand in Böhmen und Mähren. In Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und natur-wissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March. Archeologický ústav AV ČR, Brno, 1999, 79-84
9. Past 32, Personál Analysis System for Treering Research Build 700, User manual. by SCIEM, 2000
10. PLHOŇ, J.: Ústní sdělení. 2003
11. RYBNÍČEK, M.: Sestavení dendrochronologických standardů pro město Brno. Diplomová práce. MZLU v Brně, 2003, 88 s.
12. SCHWEINGRUBER, F. H.: Trees and Wood in Dendrochronology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1993, 402 s.
13. SCHWEINGRUBER, F. H.: Der Jahrring. Standort, Methodik, Zeit und Klima in der Dendrochronologie. Verlag Paul Haupt Bern und Stuttgart, 1983, 235 s.
14. STONE, B.: Statistické metody v lesnictví. SZN, 1963
15. ŠKABRADA, J.: Konstrukce historických staveb. Argo, 2003, 395 s.
16. ŠMELKO, Š., WOLF, J.: Štatistické metódy v lesníctve. Príroda, 1977, 330 s.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive