Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2004, 52, 35-50

https://doi.org/10.11118/actaun200452030035
Published online 2015-06-17

Long-term Development of Time Series in Foreign Trade of the Czech Republic According to SITC Categories

Jana Stávková1, Erich Maca2

1Ústav marketingu a obchodu, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Kotlářská 44, 602 00 Brno, Česká republika

References

1. CYHELSKÝ, L., KAŇOKOVÁ, J., NOVÁK, I.: Základy teorie statistiky pro ekonomy. Praha, SNTL/ALFA 1979, 363 p.
2. CYHELSKÝ, L., KAHOUNOVÁ, J., HINDLS, R.: Elementární statistická analýza. Praha/Management Press, 2001. 319 p. ISBN 80-7261-003-1.
3. MALYPETR, A.: K analýze časových řad v ekonomice. Academia Praha:1974, 144 p.
4. Statistické ročenky České republiky 1994 - 2002. ČSÚ, Scientia Praha.
5. ISBN 80-202-0524-1; 80-203-0568-3; 80-7183-061-5; 80-7183-105-0; 80-7223-079-2; 80-7123-343-2; 80-7183-250-2; 80-7223-760-8.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive