Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2004, 52, 43-52

https://doi.org/10.11118/actaun200452020043
Published online 2015-07-03

Use of waste material in cultivation substrates

Petr Salaš

Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive