Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2004, 52, 175-180

https://doi.org/10.11118/actaun200452020175
Published online 2015-07-03

Endangerment of thermophilous flora even under conditions of increasing environmental temperatures

Vladimír Růžička1, Vlasta Ondrová2, Jaroslav Koblížek3

1Botanická 30, 602 00 Brno, Česká republika
2Slavkov 47, 687 64 Horní Němčí, Česká republika
3Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. ONDROVÁ, V. and RŮŽIČKA, V.: Školní dvůr v Dolním Němčí – podivuhodná lokalita Ophrys apifera, její historie a současnost. – In Jankovský, L. and Matoušková, J. (eds.), Interorchid 2001, Sborn., MZLU Brno, 2001, 129 – 131. ISBN 80-7157-564-X.
2. ONDROVÁ, V.: Nové lokality vzácných druhů z čeledi Orchidaceae ve střední části CHKO Bílé Karpaty: Ophrys apifera, Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica, Dactylorhiza x aschersoniana aj. Roezliana, 2003, 32: 25 – 29.
3. RŮŽIČKA, V. and ZABLOUDIL, V.: Studium biologických a ekologických vlastností Gentianella bohemica a Gentianella amarella s cílem jejich záchrany na původních lokalitách v CHKO Žďárské vrchy. – In Klaudisová, A. (ed.) Výzkum a management ohrožených druhů rostlin I., Příroda, Praha, 1996, 6: 105 – 116. ISSN 1211-3603.
4. RŮŽIČKA, V.: Absence tvorby nadzemní části není ve vegetačním cyklu dospělých hlíznatých vstavačovitých rostlin normálním životním projevem. – In Jankovský, L. and Matoušková, J. (eds.), Interorchid 2001, Sborn., MZLU Brno, 2001, 125 – 127. ISBN 80-7157-564-X.
5. RŮŽIČKA, V.: Stále časnější kvetení Ophrys holosericea subsp. holubyana a O. apifera v Bílých Karpatech. Roezliana, 2003, 32: 30 – 31.
6. ŠMITÁK, J.: Nové a ověřené lokality vzácnějších druhů vstavačovitých. Roezliana, 2003, 32: 34 – 37.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive