Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2004, 52, 43-52

https://doi.org/10.11118/actaun200452020043
Published online 2015-07-03

Use of waste material in cultivation substrates

Petr Salaš

Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice, Česká republika

References

1. BOSTEELS, D.: Použití TerraCottemu při pěstování Simmondsia chinensis v Paraguay, studie Agri Arid World Consultants (Belgie), 1991, ed. Absys Miroslav, 1998, 13 s.
2. BEDRNA, Z.: Substráty na pestovanie rastlín - základy pestovania, Príroda, Bratislava, 1989, ISBN 80-07-00012-7, 260 s.
3. DUBSKÝ, M.: Pěstební substráty I-XII, In: Informace pro zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), série článků, nakl. Strategie, Praha, 1997, čísla 1-12
4. DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F.: Pěstební substráty s kompostovanou kůrou, Informace pro zahradnictví, (ovocnářství, zelinářství, květinářství), nakl. Strategie, Praha, 2001, číslo 2, s. 16
5. DUŠEK, V.: Využití drcené kůry a štěpky k zlepšení kvality rašelinových substrátů. Lesnická práce, 1993, 72, č.10, s. 299 – 301
6. GORZELAK, A.: Zastosowanie torfu i kory w hodowli sadzonek drzew leśnych w środowisku kontrolowanym Sylwan, 1998, R.142, nr. 8, s. 35-41
7. KEEVER, G. J., COBB, G. S.: Plant Response to Container Planting Methods and Media. Journal of Environmental Horticulture. 1990, 8, č.4, 189-192
8. LABEKE, V.: TerraCottem for Ornamental Potted Plants, Part I: Shrubs. Scientific Study by the National Horticulture Research Center (P.C.S.), Destelbergen, 1994, 13 p.
9. MOHAMMED, J. A.: Vliv TerraCottemu na půdní a vodní produktivitu Alfalfa biomasy, studie Arabian Gulf University, College of Applied Sciences, Bahrain, 1993, ed. Absys Miroslav, 1998, 12 s.
10. RAJNOCH, M.: Dřevní odpad – součást půdních substrátů, Modernizace výukového procesu u předmětů ovocné, okrasné školkařství a ovocnářství: MZLU, Brno, 1997, s. 82 – 85, ISBN 80-7157-311-6, 111 s.
11. SALAŠ, P.: Analýza vybraných druhů okrasných rostlin ve vztahu k různým pěstitelským podmínkám. Ph.D. Thesis.. Lednice: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno. Fakulta zahradnická, 1996, 243 s.
12. SARVAŠOVÁ, I.: The use of TerraCottem in Forest Nurseries. In: „9th International Conference of Horticulture“, Volume 3, ISBN: 80-7157-524-0, s. 589 – 594, Lednice, MUAF, 2001, 688 s.
13. ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M.: Náhrada rašeliny v pěstebních substrátech, 70 let zahradnického výzkumu v Průhonicích, VŠÚOZ, Průhonice, 1997, ISSN 0374-5651
14. VAN COTTHEM, W.: Použití TerraCottemu při zalesňování v Burkina Fasu, studie University of Ghent, Laboratory for Plant Morphology, Ghent, 1990, ed. Absys Miroslav, 1998, 14 s.
15. VANDENDEYCK, A., BOEDT, L.: Použití TerraCottemu u palmových stromů v Guiney, studie zemědělského oddělení Socfinco, Brussels, 1991, ed. Absys Miroslav, 1998, 12 s.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive