Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2004, 52, 113-120

https://doi.org/10.11118/actaun200452010113
Published online 2015-07-18

The use of heavy metal accumulating plants for detoxication of chemically polluted soils

Jacek Antonkiewicz1, Czesława Jasiewicz1, Pavel Ryant2

1Katedra zemědělské chemie, Zemědělská univerzita v Krakově, ul. Mickiewicza 21, 31-120 Krakov, Polská republika
2Ústav agrochemie a výživy rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. BARAN, S.: Ocena stanu degradacji i rekultywacji gleb. Wyd. AR w Lublinie, 2000, pp.244.
2. BREJ, T., FABISZEWSKI, J.: Testy wzrostu i rozwoju korzeni w ocenie skażenia roślin metalami ciężkimi. Bioindykacja skażeń przemysłowych i rolniczych. Materiały pokonferencyjne pod redakcją J. Fabiszewskiego. PAN oddział we Wrocławiu. Komisja Nauk o Ziemi, Wrocław, 1983, 223-236.
3. BORKOWSKA, H., STYK, B.: Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby). Uprawa, wykorzystanie. Wyd. AR Lublin, 1997, pp.50. ISBN 83-86761-63-6.
4. GALLER, J.: Schwermetalltransfer in der Nahungskette. Der Förderungsdienst, Beratungsservice, 1992, 9, 61-69.
5. GAMBUŚ, F.: Pobieranie metali ciężkich przez różne gatunki roślin uprawnych. Cz. I. Wrażliwość roślin na metale ciężkie. Acta Agr. et Silv., ser. Agr., 1997a, vol. 35, 21-29. PL ISSN 0065-0919.
6. GAMBUŚ, F.: Pobieranie metali ciężkich przez różne gatunki roślin uprawnych. Cz. II. Akumulacja metali ciężkich przez rośliny. Acta Agr. et Silv., ser. Agr., 1997b, vol. 35, 31-44. PL ISSN 0065-0919.
7. GRZEBISZ, W., DIATTA, J.B., BARŁÓG, P.: Ekstrakcja metali ciężkich przez rośliny włókniste z gleb zanieczyszczonych emisjami huty miedzi. Cz. I. Konopie siewne. Zesz. Probl. PNR., 1998a, vol. 460, 685-695.
8. GRZEBISZ, W., POTARZYCKI, J., CIEŚLA, L.: Ekstrakcja metali ciężkich przez rośliny włókniste z gleb zanieczyszczonych emisjami huty miedzi. Cz. II. Len. Zesz. Probl. PNR., 1998b, vol. 460, 697-708.
9. JASIEWICZ, CZ., ANTONKIEWICZ, J.: Badania nad możliwością wykorzystania ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) do rekultywacji terenów zdegradowanych chemicznie. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 1999, Nr 349, Sesja Naukowa z.64, 157-163.
10. JASIEWICZ, CZ., ANTONKIEWICZ, J.: Ekstrakcja metali ciężkich przez rośliny z gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Cz. I. Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby). Zesz. Probl. PNR., 2000a, vol. 472, 323-330.
11. JASIEWICZ, CZ., ANTONKIEWICZ, J.: 2000b. Ekstrakcja metali ciężkich przez rośliny z gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Cz. II. Konopie siewne (Cannabis sativa). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2000b, vol. 472, 331-339.
12. KABATA-PENDIAS, A., PENDIAS, H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1999, pp. 398. ISBN 83-01-12823-2.
13. KUCHARSKI, R., SAS-NOWOSIELSKA, A., POGRZEBA, M., MALKOWSKI, E.: Technology of phytoextraction of lead and cadmium in Poland. Problems and achievements. Fourth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Warsav, 1998, Proceedings, 55.
14. KUCHARSKI, R., SAS-NOWOSIELSKA, A., POGRZEBA, M., KRYŃSKI, K., MAŁKOWSKI, E.: Perspektywy stosowania metody fitoekstrakcji do oczyszczania gleb w warunkach polskich. Ochr. Środ. i Zasob. Natur. vol. 1999, 18, 469-475.
15. NALBORCZYK, E.: Biologia amaranthusa oraz perspektywy jego uprawy i wykorzystania w Polsce. Amaranthus. Nowe rośliny uprawne. Wyd. SGGW, Warszawa, 1995, 8-28.
16. OSTROWSKA, A., GAWLIŃSKI, S., SZCZUBIAŁKA, Z.: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Wyd. IOŚ, Warszawa, 1991, pp.334.
17. SAS-NOWOSIELSKA, A.: Występowanie zjawiska stresu u roślin podczas oczyszczania gleb metodą fitoekstrakcji. Zesz. Probl., PNR, 1999, vol. 469, 481-488.
18. SIUTA, J.: Gleba, diagnozowanie stanu i zagrożenia. Wyd. IOŚ, Warszawa, 1995, pp. 219. ISBN 83-85-805-27-3.
19. WÓJCIK, A., TUKENDORF, A.: Strategia unikania stresu w odporności na metale ciężkie. Wiad. Bot., 1995, vol. 39(3/4), 33-40.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive